EHBO en BHV

Gedurende de openstelling van een kindercentrum dient elke organisatie een EHBO-er en BHV-er in huis te hebben. Binnen De Blokkenhut worden alle medewerkers geschoold in EHBO en BHV. Hierdoor zien wij erop toe dat alle medewerkers kunnen handelen bij het verlenen van eerste hulp of kunnen ontruimen. Op 29 maart 2019 zijn alle medewerkers geschoold.

In de maanden april lag de focus tijdens de teamcoachingssessies op het verlenen van eerste hulp, calamiteiten, beleid Veiligheid en gezondheid. Op alle locaties heeft er in april een onaangekondigde ontruiming plaatsgevonden. Hoewel de ontruiming conform protocol heeft plaatsgevonden, zijn de volgende aandachtspunten in kaart gebracht:

Locatie EGoli: brandalarm gaat niet af op het schoolplein. Hierdoor zijn wij bij het buitenspelen afhankelijk van een medewerker die een signaal afgeeft.
Locatie Florijn: de meest veilig route moeten wij oversteken. Dit kan de brandweer belemmeren.