KDV Egoli

TARIEVEN 2015 Kinderdagverblijf De Blokkenhut
(tarieven onder voorbehoud van eventuele drukfouten)

Uurtarief € 6,84

REGULIERE DAGOPVANG (07.00 – 19.00 uur)

Tarieven

Tarief per maand

Uren per maand

5 dagen per week

€ 1.730,52

253,00

4 dagen per week

€ 1.384,42

202,40

3 dagen per week

€ 1.038,31

151,80

2 dagen per week

€ 692,21

101,20

1 dag per week

€ 346,10

50,60

VERKORTEDAGOPVANG (08.30 – 17.30 uur)

Tarieven

Tarief per maand

Uren per maand

5 dagen per week

€ 1.297,89

189,75

4 dagen per week

€ 1.038,31

151,80

3 dagen per week

€ 778,73

113,85

2 dagen per week

€ 519,16

75,90

1 dag per week

€ 259,58

37,95

HALVE DAGOPVANG (07.00 – 13.00 uur of 13.00 – 19.00 uur)

Tarieven

Tarief per maand

Uren per maand

5 dagen per week

€ 865,26

126,50

4 dagen per week

€ 692,21

101,20

3 dagen per week

€ 519,16

75,90

2 dagen per week

€ 346,10

50,60

1 dag per week

€ 173,05

25,30

Bovenstaande tarieven zijn exclusief de gratis dagdelen inzake de Peuterschool. Peuters met een (risico) op taalachterstand en een indicatie van het Ouder

Kind Centrum kunnen vier dagdelen per week gratis naar de Peuterschool. Peuters zonder indicatie mogen twee dagdelen per week kosteloos deelnemen.

Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2015 kunt krijgen, maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

Advies op maat?

Welk type opvang en welke contractvorm passen het beste bij uw persoonlijke situatie? Kinderdagverblijf De Blokkenhut helpt u graag bij het maken van de

beste keuze uit ons aanbod.

Bel onze administratie

020 453 02 92