Klachten

Het kan voorkomen dat u als ouder ontevreden bent over de werkwijze van onze organisatie of een verbeterpunt heeft. Wij waarderen het enorm als u dit eerst bespreekbaar maakt met de groepsleiding van uw kind en het formulier- Melding verbeterpunten invult. Indien dit gesprek niet tot voldoening leidt, kunt u de melding bespreken met de leidinggevende van de vestiging waar uw kind opvang geniet.

Wij benadrukken wel dat indien u een melding wilt doen van een klacht of verbetering u zich te allen tijde kunt wenden tot de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). SKK is een onafhankelijke klachtencommissie waar De Blokkenhut bij is aangesloten. Wilt u meer informatie over de afhandeling van een melding dan kunt u terecht op www.klachtenkinderopvang.nl.