Beleidstukken

De Blokkenhut heeft de visie, richtlijnen en het pedagogisch en didactisch handelen vastgelegd in beleidstukken en protocollen.
Ouders die een overeenkomst hebben met De Blokkenhut kunnen de documenten inlezen via de inlogportal. Om de inlogportal te betreden heeft u een inlogcode nodig. Indien u niet in het bezit bent van een code kunt u deze aanvragen bij het management.