Sluitingsdagen 2020

Ouderportaal

Beleidstukken

Activiteiten

Thema’s

News

Oudercommissie

Onaangekondigde inspectie

In de maand december zijn de alle locaties van De Blokkenhut onaangekondigd geïnspecteerd. Wij zijn verheugd u mede te delen dat alle locaties een positief rapport hebben ontvangen. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. De een inspectierapporten treft u op http://deblokkenhut.nl/inspectierapport/.