Diensten

Soorten opvang
De Blokkenhut biedt de volgende opvangsoorten aan:

 • Kinderopvang (KDV)
 • Voorschoolse opvang (VSO)
 • Naschoolse opvang (NSO)
 • Vakantieopvang (VAK)
 • Opvang op Margedagen (MARG)

Kinderopvang
Kinderopvang wordt aangeboden aan kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderopvang wordt van maandag tot vrijdag aangeboden. Een opvangdag bestaat uit 2 dagdelen. Van 7.00 uur tot 13.00 uur en van 13.00 uur tot 19.00 uur.De kinderopvang wordt gedurende 51 weken aangeboden.

Voorschoolse opvang
Voorschoolse opvang, maakt onderdeel uit van de buitenschoolse opvang en wordt aangeboden aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Ouders die een plaatsingsovereenkomst hebben afgesloten inclusief VSO kunnen hun kind op de plaatsingsdagen brengen van 07.00 uur tot 08.15 uur. Om 08.30 uur worden de kinderen door de pedagogische medewerkers naar school gebracht. Voorschoolse opvang wordt nu alleen geboden aan ouders die een kind hebben op de Polsstok en de Bijlmerhorst. De kinderen worden opgevangen op de locatie EGoli.

Naschoolse opvang
De naschoolse opvang wordt gedurende het schooljaar aangeboden. Alleen op nationaal erkende feestdagen en maximaal drie sluitingsdagen per jaar kunnen wij de kinderen niet verwelkomen. Van maandag tot en met vrijdag gaan de deuren van de naschoolse opvang open als die van de scholen sluiten.

Vakantie opvang
Tijdens de door het Ministerie van OCW vastgestelde schoolvakanties vangen wij uw kind op, op de dagen zoals overeengekomen in de plaatsingsovereenkomst. Wij zorgen er natuurlijk voor dat de kinderen ook een echte vakantie hebben. Met een speels, spannend en soms zelfs spectaculair aanbod maken wij een vakantie onvergetelijk. De kinderen maken uitstapjes of hebben een leuke dag op de locatie zelf.

Tijdens de vakantie werken wij samen met diverse organisaties die hun kennis, faciliteiten en begeleiding graag met onze organisatie delen. Hierdoor ontstaat er een gevarieerd programma waarbinnen elk kind aan zijn trekken komt. In de vakanties maakt De Blokkenhut gemiddeld twee uitstapjes per week. Aan de ouders kan per activiteit een bijdrage worden gevraagd.

Een overzicht van de vakantieactiviteiten:

 • Knutseldag: schilderijen, sieraden maken
 • Amsterdamsche Bos
 • Uitstapjes: Lineaushof, Drievliet, TunFun, Artis, Zwembad
 • Sport- en speldag
 • Zwemmen
 • Idolsdag; talentenjacht
 • Banendag; bij de politie of de brandweer op bezoek Kasteel Groeneveld
 • Circus Elleboog
 • Bezoek kinderboerderij
 • Bezoek Museum
 • Discofeest
 • Speurtochten
 • Koken: pizza maken en gebakjes
 • Themamiddag: prinsessenmiddag, griezelmiddag, piratenmiddag

Margedagen
Onder margedagen verstaan wij studiedagen en ATV dagen van de scholen. De openingstijden van de opvang waar uw kind geplaatst is, is gelijk aan de openingstijden op de vakantiedagen.