• video
  • 8 juni mogen alle kinderen weer naar de opvang!

    Vanaf 16 maart bleven de meeste kinderen thuis door het corona virus. Alleen de... Read more »

  • Sluiting en bereikbaarheid

     Studiedagen De Blokkenhut De studiedagen die gepland stonden op vrijdag 10 april... Read more »

Activities de Blokkenhut

View the calendar »

Theme of the month

Wonen en verkeer

Binnen De Blokkenhut werken wij met thema's. Voor de komende 6 weken is het thema Wonen en verkeer. Bijna iedereen heeft een thuis, maar toch verschilt hun huis. Sommige kinderen wonen in een flat ...

Read more »