BSO Egoli

Groepen

Op deze vestiging zijn de volgende twee stamgroepen:

Groep Maximaal aantal kinderen PW-ers
Groene Hut 20 kinderen van 4 -12 jaar Denice en Samantha
Blauwe Hut 20 kinderen van 4- 12 jaar

Hoewel wij in het pedagogisch beleid hebben aangegeven dat de kinderen in een groepsamenstelling van 4 tot 12 jaar worden opgevangen, wijkt dit in de praktijk af. Bij de indeling van de kinderen in een stamgroep is niet alleen de leeftijd leidend maar wordt er ook gekeken naar het ontwikkelingsniveau van het kind.

De Blokkenhut EGoli hanteert een open deuren beleid. Dit wilt zeggen dat de kinderen ingedeeld zijn in een stamgroep, maar bij het bieden van activiteiten terecht komen in een andere ruimte of groepsamenstelling.

Inrichting

De Blokkenhut heeft op deze vestiging geen besluitvormende stem in de indeling van de ruimtes. Desondanks hebben wij geprobeerd om bij de inrichting toch een eigen identiteit te creëren binnen De Brede School. De groepen van De Blokkenhut zijn herkenbaar aan de kleuren van het meubilair. Op iedere groep zijn er hoeken gecreëerd waar de kinderen individueel of in groepsverband kunnen spelen. Binnen DE Brede School maken wij tevens gebruik van een speelzaal en gymzaal om bewegingsactiviteiten aan te bieden.

Ophaalgebied

Naast de kinderen die het basisonderwijs volgen op DE Brede School, halen wij ook kinderen op van de volgende scholen: Wereldwijs, Venser en Knotwilg

Bij het ophalen van de kinderen zijn de protocollen- Ophalen en Vervoer van kinderen van toepassing. Vervoersmiddelen die worden gebruikt zijn de bakfiets en de bussen van De Blokkenhut.

Inspectie

Jaarlijks wordt de vestiging bezocht door de Inspectie GGD Amsterdam. De bevindingen worden gerapporteerd in het inspectierapport die gepucliceerd wordt op het landelijk register kinderopvang. Het inspectierapport van de vestiging kunt u inzien in de map ter inzage van ouders of via http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Openingstijden VSO

Maandag – vrijdag: 07.00 – 08.30 uur (kinderen mogen tot uiterlijk 08.15 uur worden gebracht)

Openingstijden NSO

Maandag: 14.00 – 19.00 uur
Dinsdag: 14.00 – 19.00 uur
Woensdag: 11.00 – 19.00 uur
Donderdag: 14.00 – 19.00 uur
Vrijdag: 14.00 – 19.00 uur

Openingstijden VAK en STUD

Maandag – vrijdag: 07.00 – 19.00 uur

Tarieven naschoolse opvang incl. STUD en VAK

Maandag € 165,72
Dinsdag € 165,72
Woensdag € 221,63
Donderdag € 165,72
Vrijdag € 165,72

Tarieven VSO
Per dag  &nbsp: € 35,88
Het uurtarief voor de vestiging EGoli is €6,10.