Vakantie-, studie- en sluitingsdagen 2019

Vakantie-, studie- en sluitingsdagen 2019

De Blokkenhut hanteert de vakanties voor de scholen in de regio Noord-Holland, zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Indien de school van uw kind hiervan afwijkt, worden de afwijkende dagen door De Blokkenhut beschouwd als studiedagen. De procedure voor opvang op studiedagen dient dan gevolgd te worden.

Kerstvakantie / Sluitingsdagen
Van maandag 23 december t/m dinsdag 31 december 2019 is De Blokkenhut gesloten.
Op donderdag 2 januari 2020 heten wij alle kinderen weer van harte welkom.

Studiedagen De Blokkenhut
De Blokkenhut heeft jaarlijks 3 studiedagen. Deze dagen worden besteed aan scholing voor onze medewerkers. Op de onderstaande data is De Blokkenhut gesloten:
Vrijdag 31 mei 2019
Maandag 3 juni 2019
Dinsdag 4 juni 2019

Nationale feestdagen
Op de volgende feestdagen is de opvang gesloten:
Maandag 22 april 2019 – 2de paasdag
Donderdag 30 mei 2019 – Hemelvaartsdag
Maandag 10 juni 2019 – 2de Pinksterdag