Nieuws

 • Onze nieuwe aanwinst!

  Wij zijn super blij om u te informeren over onze nieuwste aanwinst De Blokkenhut BSO bus. Met de BSO bus kunnen we de kinderen op een efficiënte en milieuvriendelijke manier vervoeren. Onze medewerkers zijn in de zomervakantie grondige getraind in het veilig gebruik maken van de BSO bus. Per September zal de BSO bus ingezet worden om kinderen op te halen van onze externe scholen.

 • Kinderdagverblijf (KDV) is weer OPEN!

  Wij zijn verheugd om de kinderen van het kinderdagverblijf (KDV) vanaf 8 februari weer ontvangen! Echter zijn aangescherpte maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Het RIVM maakt nu onderscheid tussen (verkouden) kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar en 4 jaar en ouder.

  Aangepaste regels voor thuisblijven van kinderen
  Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar geldt dat zij bij koorts, benauwdheid of veel hoesten thuis moeten blijven.
  Voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder geldt dat zij bij klachten die passen bij corona, dus ook milde klachten zoals verkoudheid, moeten thuisblijven.

  Kinderen van alle leeftijden blijven thuis:
  • als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts heeft of last van benauwdheid;
  • als een huisgenoot corona heeft;
  • als zij nauw contact hadden met iemand met corona;
  • als zij op de kinderopvang of school contact hadden met iemand met corona.

  Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij minimaal 24 uur volledig klachtenvrij zijn of na een negatieve test.

  Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

 • Noodopvang verlengd

  Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari.

  Het is van belang dat ouders met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor de kinderen een veilige en vertrouwde plek is. Kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen daarom ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang.

 • Herfstvakantieprogramma 2020

  Samen met de kinderen geven wij vorm aan ons vakantieprogramma. Wij vragen de kinderen wat ze leuk vinden en welke activiteiten ze willen ondernemen. Elk kind krijgt de vrijheid, aandacht en ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft. Door ons gevarieerde, ontwikkelingsgerichte en leeftijdsgerichte activiteitenaanbod is er voor alle kinderen altijd iets leuks te doen.

 • Vakantie & Sluitingsdagen 2021-2022

  Vakanties
  Indien de school van uw kind hiervan afwijkt, worden de afwijkende dagen door De Blokkenhut beschouwd als studiedagen. De Blokkenhut hanteert de volgende vakanties:

  • Voorjaarsvakantie – Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021;
  • Meivakantie – Maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei 2021;
  • Zomervakantie – Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021
  • Herfstvakantie – Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
  • Kerstvakantie – Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022

  Kerstvakantie – Sluitingsdagen
  Van maandag 27 december t/m vrijdag 31 december 2021 is De Blokkenhut gesloten. Op maandag 3 januari 2022 heten wij alle kinderen weer van harte welkom.

  Studiedagen
  De Blokkenhut heeft voor het jaar 2021 twee studiedagen ingepland. Deze dagen worden besteed aan scholing voor onze medewerkers. Op de onderstaande data is De Blokkenhut gesloten:

  • Vrijdag 2 april 2021
  • Vrijdag 21 mei 2021

  Nationale feestdagen
  Op de volgende feestdagen is de opvang gesloten:

  • Maandag 5 april 2021 – 2de  paasdag
  • Dinsdag 27 april 2021 – Koningsdag
  • Donderdag 13 mei 2021 – Hemelvaartsdag
  • Maandag 24 mei 2021 – 2de Pinksterdag

 • EHBO en BHV

  Gedurende de openstelling van een kindercentrum dient elke organisatie een EHBO-er en BHV-er in huis te hebben. Binnen De Blokkenhut worden alle medewerkers geschoold in EHBO en BHV. Hierdoor zien wij erop toe dat alle medewerkers kunnen handelen bij het verlenen van eerste hulp of kunnen ontruimen. Op 29 maart 2019 zijn alle medewerkers geschoold.

  In de maanden april lag de focus tijdens de teamcoachingssessies op het verlenen van eerste hulp, calamiteiten, beleid Veiligheid en gezondheid. Op alle locaties heeft er in april een onaangekondigde ontruiming plaatsgevonden. Hoewel de ontruiming conform protocol heeft plaatsgevonden, zijn de volgende aandachtspunten in kaart gebracht:

  Locatie EGoli: brandalarm gaat niet af op het schoolplein. Hierdoor zijn wij bij het buitenspelen afhankelijk van een medewerker die een signaal afgeeft.
  Locatie Florijn: de meest veilig route moeten wij oversteken. Dit kan de brandweer belemmeren.

 • Mentor van het kind

  Aan elk kind binnen de opvang is een mentor gekoppeld. Deze is vaak één van de groepsmedewerkers. De mentor van het kind is het aanspreekpunt voor ouders als ouder de ontwikkeling van het kind wenst te bespreken. De mentor ziet erop toe dat de ontwikkelingen van het kind zijn geobserveerd en er een aanbod voor het kind is. Op het ouderportaal is het op de kindkaart zichtbaar wie de mentor is van een kind. Op de groep is het aan de hand van foto’s van de mentor en de kinderen zichtbaar wie de mentor is.

 • Beleidsmedewerker en coach

  Met ingang van 01 januari 2019 dient elke kinderopvangorganisatie een beleidsmedewerker te hebben. De Beleidsmedewerker voldoet aan de kwalificaties die zijn opgenomen in de geldende CAO en Wet IKK. Binnen De Blokkenhut is Samantha del Prado de beleidsmedewerker. Zij per locatie voor minimaal 50 uur aangesteld.

  Naast beleidsmedewerker is Samantha tevens de coach. Zij is verantwoordelijk voor het verrijken van het pedagogisch en didactisch handelen van de pedagogische werkers. Daarnaast ziet zij erop toe dat werkwijzes en protocollen worden geïmplementeerd. Per fulltime medewerker bieden wij 10 uren coaching aan. De coaching wordt ingezet in teamcoachingssessies, individuele coaching en workshops.

 • Volkstuintje

  Wat je zaait, kun je de vruchten van plukken. Met deze gedachte hebben wij tijdens thema Lente een volkstuintje gecreëerd. Samen met de peuters en de BSO kinderen hebben wij op de locatie EGoli verschillende groente, groenten en bloemen geplant. Tevens hebben wij 13 kippen op het terrein. Samen met de kinderen ontdekken wij hoe wij de planten en kippen moeten verzorgen. Heel soms zijn wij teleurgesteld, omdat iemand ons planten eruit heeft getrokken, maar dat weerhoud ons er niet van om nieuwe planten of zaadjes in grond te stoppen. Dagelijks geven wij de planten en de kippen met liefde water en voer. Hoewel niet iedereen even gecharmeerd is van onze kippen, zien wij op jonge leeftijd al wie zorgzaam en betrokken is bij het verzorgen van mensen en dieren. Het stimuleren van de sociale ontwikkeling begint al op jonge leeftijd. Om een beeld te krijgen hoe de kinderen zich ontwikkelen, verwijzen wij u naar de impressies op onze website.

 • Zomervakantie

  Wij zijn een kinderopvangorganisatie die graag met de kinderen op pad gaat. In verband met de vakantieplanning zijn wij daarom op de locaties minder goed te bereiken. U bereikt ons het beste door een e-mail te sturen via info@deblokkenhut.nl. In geval van nood kunt u ons bereiken via 0642810389.

 • Luau Zomerfeest

  Op donderdag 19 julistaat ons zomerfeest gepland. Altijd al de Limbo willen dansen? Maak een foto in onze photobooth en waan je op het strand of geniet van een kokosnoot. Er valt die dag genoeg te doen. Vergeet niet uw dansslippers/sandalen mee te nemen, de Hula dans uitproberen hoort er die dag ook bij. Wij hopen alle kinderen van de locaties EGoli en Florijn te ontvangen.

 • ModderDag

  Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur. Ook De Blokkenhut steunt dit initiatief op 29 juni 2018.

 • Nationale buitenspeeldag

  De nationale buitenspeeldag wordt dit jaar georganiseerd op woensdag 13 juni 2018. Deze dag heeft als doel om ouders en kinderen bewust te maken van het spelen in de buitenlucht. Op de buitenschoolse opvanglocaties besteden wij op 14 juni aandacht aan deze dag.

 • Studiedag 30 maart 2018

  In verband met scholing van het personeel op vrijdag 30 maart zijn alle locaties van De Blokkenhut gesloten.

 • Teddyberen Ziekenhuis

  Op donderdag 22 februari 2018 kunnen de kinderen samen met hun eigen zieke knuffel terecht in het Teddyberen ziekenhuis. Samen met de kinderen stellen wij een diagnose vast, maken wij een röntgenfoto, schrijven wij medicatie voor of wordt de zieke knuffel behandeld in de behandelkamer. En zijn de knuffels nog versuft door de narcose, kunnen zij uitrusten in de uitrustkamer. Zowel de KDV- als de BSO kinderen kunnen met hun knuffel terecht in het Teddyberen ziekenhuis.

 • Hartjesdag

  Woensdag 14 februari vieren wij hartjesdag. Wij staan de hele week stil bij begrippen als liefde, kloppen van het hart, zorgzaam, dierbaar en aardig. Op de verschillende locaties worden er activiteiten ondernomen. Zo bakken de kinderen hartkoekjes, versieren zij de ruimtes, hebben een high tea, genieten zij van een liefdevol diner, maken zij een sieraad en/of schrijven de kinderen liefdevolle teksten.

 • Carnaval

  Op dinsdag 13 februari 2018 vieren wij carnaval op alle locaties. Alle kinderen mogen op deze dag verkleed komen. Verder staan er een aantal leuke activiteiten op de planning zoals:

  • Maskers maken
  • Carnaval Bingo
  • Waaiers maken
  • Ballonnen versieren

 • Nationale voorleesdagen 2018

  De nationale voorleesdagen zijn van start gegaan. Van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari. Ssst! De tijger slaapt, is het best verkozen prentenboek van 2018. Woensdag 24 januari hebben wij de nationale voorleesdagen afgetrapt met dit super leuke prentenboek.

  Zo zijn er verschillende activiteiten georganiseerd op het KDV en de BSO’s. Van een bezoekje naar de openbare bibliotheek tot een theatervoorstelling op onze eigen locatie van Ruth Bakker voor de peuters. En bij de kinderen van de BSO’s worden voorgelezen door Nolty van FC Kip en Georgifa van de film SingSong.

  Het wordt een enerverende en spannende voorleesweek.

 • Onaangekondigde inspectie

  In de maand december zijn de alle locaties van De Blokkenhut onaangekondigd geïnspecteerd. Wij zijn verheugd u mede te delen dat alle locaties een positief rapport hebben ontvangen. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. De een

 • Kerstsluiting 2017

  Van 21 December 2017 tot en met 1 Januari 2018 zijn alle locaties van De Blokkenhut gesloten. Vanaf 2  Januari zijn wij weer bereikbaar.

 • Winterwonderland Kerstfeest

  Op 19 december 2017 vieren alle locaties van De Blokkenhut het Kerstfeest. Dit jaar is het thema Winterwonderland. Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom.

 • Inspectie KDV en BSO EGoli

  Eind november zijn het kinderdagverblijf en de buitenschools e opvang op de locatie EGoli onaangekondigd geïnspecteerd. Wij zijn verheugd met de berichtgeving dat de inspectie ons op alle domeinen positief heeft beoordeeld.

  Niets voelt fijner aan dan een jaar lang investeren in kwaliteit, zorg en spelend leren en dan ook terug te krijgen dat dit waarneembaar is. Wij zijn oprecht trots op het team van De Blokkenhut, de partners en vooral onze relatie met de ouders.

  Het volledig inspectierapport kunt u lezen onder het kopje inspectie.

 • Ouderfestival 23 november 2017

  Ouderfestival De Blokkenhut, Sam & Kids, Bijlmerhorst en Polsstok

  Elk kind verdient een kans! Uw kind toch ook?

  Bent u erbij?

  Datum: donderdag 23 november 2017
  Aanvang: 18.30 uur
  Locatie: Brede school
  EGoli 4
  Programma

  18.30 uur: Inloop en informatiemarkt
  19.00 uur: Aftrap
  19.10 uur: Workshop 1 Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld – door Hans Götze
  Workshop 2 Eerste hulp bij ongevallen aan kinderen- door BHIV en het Rode Kruis
  Workshop 3 Kinderen met opvallend gedrag door het Kabouterhuis
  Workshop 4 Ontwikkelingsgericht stimuleren

  Interactief voorlezen- door juf Sharon
  SLO doelen – door Juf Samantha, Damaris en Ravaella-
  Rekenkundige spelletjes – door juf Sheila en juf Jennifer
  Knappe kleuters- door juf Doanh
  Workshop 5 Babygebaren- door Babygebaren Nederland
  20.40 uur: Pauze
  20.55 uur: Samenwerkingsopdracht
  21.15 uur: Na borrelen en informatiemarkt

  Nadere informatie
  In de week van 6 november 2017 informeren wij u verder over de inhoud van de ouderavond. Wij hopen u op donderdag 23 november 2017 te mogen begroeten. U kunt uw aanwezigheid kenbaar maken op de locatie waar uw kind opvang geniet of onderwijs volgt.

 • Sluitingsdag 19 en 20 oktober i.v.m. scholing van het personeel

  De Blokkenhut is op donderdag 19 oktober en vrijdag 20 oktober gesloten i.v.m. scholing van het personeel. Het personeel volgt scholing in KIJK!, Beredeneerd aanbod, SharePoint, Digitaal communiceren met ouders, VVE en kan daarnaast deelnemen aan andere workshops.

 • Kinderboekenweek 2017

  De 63ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 4 t/m 15 oktober 2017. Het thema van de Kinderboekenweek van 2017 is griezelen, met als motto Gruwelijk eng! Elk jaar staat er een boek centraal. Het prentenboek van de Kinderboekenweek wordt gemaakt door Martijn van der Linden en Maranke Rinck, bekend van Memorykonijn en Tangramkat, en heet Knikkeruil!

  Knikkerruil
  Er is een nieuwe knikker in de groep. Hij heet Uil en hij krijgt geen tijd om te wennen, want er zijn monsters in de buurt. Op zoek naar een goede verstopplek zoeft Uil met de andere knikkers van een fantastische knikkerbaan. Hij rolt langs een onmogelijk putje en hij verdwaalt in een enorm doolhof. Waar moeten ze heen? Dan doet Uil een ontdekking. Hij vindt een nieuwe plek. Daar zijn ze veilig.

  Zowel op de BSO als op het KDV staan er activiteiten gepland. De kinderen van de BSO gaan naar een theatervoorstelling, schrijven in groepsverband een griezel verhaal en nemen deel aan een tekenworkshop “Monsters & CO”. De kinderen van het KDV worden elke dag voorgelezen door ouders, maken een griezelsoep en ondernemen activiteiten met de kleuters van de basisschool.

 • Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

  De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1 januari 2018 in werking. Demissionair minister Lodewijk Asscher heeft voor sommige maatregelen uitstel verleend. Wat gaat er wél veranderen per 1 januari 2018?

  Brancheorganisatie Kinderopvang maakte een document met daarin een overzicht van alle maatregelen die per 1 januari 2018 ingaan. Met gebruik van dit document maken wij een beknopt overzicht.

  Pijler: De ontwikkeling van het kind staat centraal

  Maatregel: Concretisering pedagogische doelen in pedagogisch beleid
  In de wet zijn de vier pedagogische doelen van Riksen-Walrave opgenomen als definitie van ‘verantwoorde kinderopvang’. Die pedagogische doelen zijn: het bieden van emotionele veiligheid; het bevorderen van de persoonlijke competentie; het bevorderen van de sociale competentie; de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden. Deze doelen worden in het pedagogisch beleidsplan concreet uitgewerkt en zijn zichtbaar in de praktijk.

  Maatregel: Elk kind een mentor
  Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt voor ouders (en in de BSO ook voor het kind).

  Maatregel: Structureel volgen ontwikkeling
  Pedagogisch medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren de volgende stap te zetten. Een kindvolgsysteem is niet verplicht, wel een planmatig volgen en registreren.

  Pijler: Veiligheid en gezondheid

  Maatregel: Actueel beleid veiligheid en gezondheid
  In het beleid worden grote risico’s onderkend en worden maatregelen getroffen. Ook wordt beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s. Het beleid en het daarbij behorende plan van aanpak wordt ontwikkeld samen met de pedagogisch medewerkers.

  Maatregel: Kinder-EHBO
  Op iedere kinderopvanglocatie moet tijdens openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die beschikt over een gecertificeerd ‘kinder-EHBO’ diploma.

  Pijler: Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

  Maatregel: Maximaal twee vaste gezichten voor 0-jarigen
  Aan een kind worden twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam. Voor kinderen met flexibele dagen geldt het ‘vaste gezichten-eis’ niet.

  Maatregel: Maximaal drie uur per dag afwijken van BKR
  Bij aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de vereiste BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. In het pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke tijden wel en op welke tijden niet wordt afgeweken van de BKR.

  Maatregel: Inzet anders gekwalificeerden in de bso
  Er wordt een verruiming beoogd van de kwalificaties waarmee je in de bso kunt werken als pedagogisch medewerker. Dat betekent dat de lijst in de Cao (mogelijk) wordt uitgebreid.

  Pijler: Kinderopvang is een vak
  Maatregel: Niveau 3F voor spreekvaardigheid
  Pedagogisch medewerkers moeten beschikken over niveau 3F voor spreekvaardigheid. Voor de invoering wordt een ruime ingroeiperiode gehanteerd.

  Maatregel: Scholing voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen
  Het werken met baby’s vraagt om specifieke expertise. Pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, moeten hiervoor aanvullende scholing krijgen.

  Maatregel: Taaleisen meertalige opvang
  Ook aan het taalniveau van niet-Nederlands sprekende pedagogisch medewerkers in de meertalige opvang (Engels, Frans, Duits) worden eisen gesteld. Dit wordt uitgewerkt in de Ministeriële regeling.

  Maatregel: Geen formatieve inzet vrijwilligers
  Vrijwilligers mogen niet langer formatief worden ingezet. Ze tellen dus niet mee in de berekening voor de BKR.

  Maatregel: Opleidingsplan
  In het opleidingsplan moet worden beschreven hoe wordt ingezet op de ontwikkeling en kennisverbreding van pedagogisch medewerkers, en hoe dit wordt geconcretiseerd in de praktijk.

  Maatregel: Beperkte formatieve inzet BBL’ers en stagiaires
  Bij formatieve inzet van beroepskrachten in opleiding (BBL’ers / BOL-stagiaires) wordt rekening gehouden met de opleidingsfase. De Ministeriële regeling zal (waarschijnlijk) naar de Cao verwijzen om dit verder uit te werken, maar wel als restrictie stellen dat maximaal 33% van de formatief benodigde inzet uit beroepskrachten in opleiding mag bestaan.

  Maatregel: Permanente educatie
  Om de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers te stimuleren, wordt gestreefd naar een landelijk systeem van permanente educatie. Deze maatregel uit het akkoord IKK is niet opgenomen in de AMvB of in de Ministeriële regeling. Het is belegd bij Cao-partijen.

  Overige maatregelen

  Zoals eerder genoemd, wordt een aantal maatregelen per 1 januari 2019 van kracht.

  Dat gaat om:
  a. Wijzigingen in de BKR: 0-jarigen 1 : 3, 7-13 jarigen 1 : 12, 4-13 jarigen 1 : 11
  b. Pilots Innovatieve opvang
  c. Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor beleidsontwikkeling en coaching pedagogisch medewerkers (kwalificatie-eisen worden in de Cao geregeld).

 • Proeverij

  De Blokkenhut is voornemens om warme, gezonde, lekkere en verse maaltijden aan te bieden op de opvang. Om donderdag 12 oktober kunnen alle kinderen en ouders van de locatie EGoli een aantal van deze maaltijden uitproberen. Apetito de organisatie die wij hebben benaderd verzorgt tussen 17.00 en 19.00 uur een proeverij op de locatie. Wij zijn zeer benieuwd naar uw ervaring.

 • Back to school party

  Save the date!!!

  Op donderdag 28 september 2017 staat onze 1001 nachten back to schoolparty op de locatie EGoli gepland. Dit is een feest met kinderen en ouders. Via de e-mail worden ouders geïnformeerd over de inhoud van het programma. Wij beloven er een spetterend feest van te maken als u deze dag alvast in uw agenda blokkeert.

  Deze dag is gekoppeld aan onze jaarlijkse goede doelen actie. Met de opbrengsten van deze dag hopen wij kinderen in Sint Maarten te helpen.

 • Zomervakantie

  Vanaf maandag 24 juli tot en met vrijdag 1 september 2017 hanteren de BSO locaties van De Blokkenhut het
  zomervakantie programma. Alle ouders hebben het vakantieprogramma per e-mail ontvangen.
  Zes weken lang hopen wij dat de kinderen elke dag naar huis komen met enthousiaste
  verhalen over de verschillende activiteiten waaraan zij hebben deelgenomen.

  Op maandag 04 september 2017 start het reguliere activiteitenprogramma.

 • Sluitingsdagen mei en juni 2017

  Op donderdag 25 mei 2017 zijn alle locaties van De Blokkenhut gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag. Tevens zijn wij op maandag 5 juni gesloten i.v.m. 2e Pinksterdag.

 • Moestuinieren voor 4-7 jaar

  Op 6 april 2017 start het project moestuinieren voor de kinderen van 4 tot 7 jaar op de locate EGoli. De kinderen die aan dit project deelnemen vertrekken om 15.45 uur naar de moestuinen en zijn om 17.30 uur weer terug op de locatie.

  Data moestuinieren
  6 april
  13 april
  11 mei
  1 juni
  8 juni
  15 juni
  22 juni
  29 juni
  6 juli

 • Top 10 Prentenboeken 2017

  De top 10 prentenboeken 2017 zijn leidend in het activiteitenaanbod van De Blokkenhut. Dit doen wij om u te laten zien hoe inspirerend prentenboeken kunnen zijn. Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, maar geeft kinderen ook een veilig gevoel. Je kan nog zoveel meer met een boek. Het prentenboek 2016 “Wij krijgen er een geitje bij” inspireerde ons om samen met ouders en kinderen onze eigen inpandige boerderij in te richten.  Dit was een topdag, waardoor wij hebben besloten om dit jaar ons te laten inspireren door de top 10 prentenboeken 2017. Onder impressies treft u de foto’s van “Wij krijgen er een geitje bij”.

  (voor)lezen is leuk!!!!!!!!!!!!!

 • Vakantie- en sluitingsdagen 2017

  De Blokkenhut hanteert de vakanties voor de scholen in de regio Noord-Holland, zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  Indien de school van uw kind hiervan afwijkt, worden de afwijkende dagen door De Blokkenhut beschouwd als studiedagen. De procedure voor opvang op studiedagen dient dan gevolgd te worden.

  Vakanties
  De vakanties die wij hanteren zijn:
  Voorjaarsvakantie – maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2017.
  Meivakantie – maandag 24 april t/m vrijdag 28 april 2017.
  Zomervakantie – maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2017.
  Herfstvakantie – maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2017.
  Kerstvakantie – maandag 25 december t/m vrijdag 4 januari 2018.

  Kerstvakantie / Sluitingsdagen
  Van donderdag 21 december t/m vrijdag 29 december 2017 is De Blokkenhut gesloten.
  Op dinsdag 2 januari 2018 heten wij alle kinderen weer van harte welkom.

  Studiedagen De Blokkenhut
  De Blokkenhut heeft jaarlijks 3 studiedagen. Deze dagen worden besteed aan scholing voor onze medewerkers. Op de onderstaande data is De Blokkenhut gesloten:
  Vrijdag 3 maart 2017
  Donderdag 19 oktober 2017
  Vrijdag 20 oktober 2017

  Nationale feestdagen
  Op de volgende feestdagen is de opvang gesloten:
  Maandag 17 april 2017 – 2de paasdag
  Donderdag 27 april 2017 – Koningsdag
  Donderdag 25 mei 2017 – Hemelvaartsdag
  Maandag 5 juni 2017 – 2de Pinksterdag

 • Kerstsluiting

  Op dinsdag 20 december 2016 hebben alle locaties een succesvol jaar op feestelijke wijze afgesloten. Vanaf 23 december 2016 zijn wij gesloten en verwelkomen u graag weer op maandag 2 januari 2017.

  Wij wensen u allen fijne feestdagen en een knallende (doch veilige) jaarwisseling.

 • Inspectie BSO

  De afgelopen drie weken zijn alle locaties van De Blokkenhut onaangekondigd geïnspecteerd. Tijdens de inspectie werd er gekeken naar het beleid op veiligheid en gezondheid, het pedagogisch klimaat, klachtafhandeling en de contacten met ouders. Wij zijn verheugd om mede te delen dat er ook dit jaar geen overtredingen zijn geconstateerd.

 • Zomer of Herfst?

  Binnen De Blokkenhut zijn wij inmiddels gestart met het thema Herfst gecombineerd met thema mensen. Maar is het nou zomer of herfst? Wij raken er helemaal van in de war. In de herfst hoort het toch te regenen en moeten wij toch onze regenlaarzen aan? Nou wij roepen het een zomerse herfst. Samen met de kinderen gaan wij op zoek naar dieren, planten of gedragingen van mensen die normaal in de herfst voorkomen. Ook al moeten wij iets langer zoeken dan normaal, vallen de bladeren nog niet van de bomen en hangen de kastanjes nog in de bomen, het maakt onze expeditie alleen maar spannender.

  De peuters zijn gestart door de begrippen groot, klein, lang, kort, dik en dun te leren. Is een mens of een boom langer? Is een boomstam dikker of dunner dan een tak? Niets is mooier om tijdens een zomerse herfstwandeling dit te onderzoeken. Want meten is weten. Onder het kopje impressie vind u onze bevindingen.

 • Project Zeilen

  In het kader van Bewegen hoort bij een gezonde leefstijl starten wij op 22 september met het project Zeilen. In samenwerking met zeilschool IJburg krijgen de kinderen 6 weken lang zeillessen. De locatie IJburg volgt les op de donderdag en de locatie EGoli op de vrijdag.
  Alleen kinderen die in het bezit zijn van een zwemdiploma mogen hieraan deelnemen. Op de dagen dat er zeillessen worden gevolgd, zijn wij niet eerder dan 17.45 uur terug op de locatie.

 • Ontmoetingen met leden van het Koninklijk huis

  De afgelopen twee maanden hebben wij op meerdere momenten contact gehad met leden van het koninklijk huis.

  Op 22 april hebben de peuters en ouders van De Blokkenhut samen met de kinderen van Sam & Kids en de leerlingen van de Polsstok meegedaan aan het Koningsspelen op de atletiekbaan van Fenix. Maar er gebeurde die dag nog veel meer. Juf Samantha mocht in de ochtenduren Zijne Koninklijke Majesteit Willem Alexander en Hare Koninklijke Majesteit Maxima ontmoeten. De Blokkenhut heeft in haar activiteitenaanbod als pijler Bewegen opgenomen. Daarnaast vangen wij vanaf 2015 ook kinderen met een beperking op, waarbij wij bij het aanbieden van bewegingsactiviteiten erop toezien dat alle kinderen op hun eigen niveau kunnen deelnemen. Tijdens de koningspelen gehouden op basisschool Drostenburg, gingen wij samen met andere genodigden 15 minuten met het koningspaar in gesprek over onze visie op bewegen.

  In juni werd de gezonde speelplein van de locatie EGoli opgeleverd. Dit gebeurde in aanwezigheid van Prinses Beatrix, in haar rol als beschermvrouw van Jantje Beton. Jantje Beton is een stichting die initatieven ondersteunt om de buurt voor kinderen leuker te maken. Zij hebben volgens het verdrag van de Kinderrechten het recht om buiten te spelen en invloed op hun eigen speelomgeving uit te kunnen oefenen. Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.jantjebeton.nl/.

  Alle gebruikmakers van het gezonde speelplein evalueerden met elkaar de realisatie van het speelplein.

 • Week van de opvoeding

  Van 5 t/m 11 oktober 2015 staat Nederland in het teken van alweer de 5e Week van de Opvoeding. In Amsterdam Zuidoost wordt actief meegedaan aan deze week en van 6 t/m 9 oktober vindt op diverse locaties de workshop ‘Geef me de Vijf’ plaats. Het thema van deze workshop is positief opvoeden en bewegen met kinderen. Wanneer ouders deelnemen aan deze workshop verdienen zij een gratis familiekaart (toegang voor één volwassene en twee kinderen 0-12 jaar) voor het eindfeest op 9 oktober in Ballorig Gaasperplas. Ouders en kinderen kunnen tijdens dit feest van 16-19 uur genieten van een informatiemarkt, workshops, spelletjes en eten. Voor locaties en tijden kijk op www.swazoom.nl.

 • Herfstvakantieprogramma 2015

  Van 19 oktober tot en met 23 oktober 2015 hanteren wij een herfstvakantieprogramma. Het vakantieprogramma voor de herfstvakantie is per e-mail aan alle ouders verzonden. Indien u nog geen e-mail heeft ontvangen neemt u dan gerust contact met ons op of vraag om een programma op de groep van uw kind.

 • 8 jarig bestaan Locaties EGoli en Florijn

  Op 24 juni 2015 vierde De Blokkenhut dat de locaties EGoli en Florijn acht jaar bestaan. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag met ouders, docenten, kinderen, oud collega’s, collega’s en vrienden en bedanken een ieder hiervoor. Legato music zette de tonen en alle aanwezigen gingen op berenjacht en dansten mee op Annemaria Koekoek. Er werd gebattled tegen de wasbeer en wat kon deze mooi dansen, maar Chadely en Dechany waren net iets beter. De vaders waren sportief, maar ECHT FANATIEK tijdens het touwtrekken en de moeders waren heel even weer een kind tijdens hun duel. Wij hebben ook genoten van het eten, hotdogs en hamburgers die werden bereid door de mama van Ishani en mama van Bryanne, de popcorn die werd uitgedeeld door de papa van Jimma.

  Verder konden wij nog onze nagels laten lakken bij de mama van Parmesh en Pushkar en onze haren laten invlechten bij de moeder van Tristan. Als wij na al  het springen op het springkussen (begeleid door de moeder van Chadely) nog dorst hadden, konden wij naar de bar waar de moeder van Kimaya achterstond. Op een legerfeest hoort er uiteraard ook een bootcamp, de moeder van Myrthe, Nynke en Jelte deed het fantastisch.

  Ook de peuters werden fantastisch begeleid. Moeder van Kyomi, vader van Klaas onze dank is groot. Alle ouders die hebben geholpen, jullie zijn toppers!! Willen jullie nog nagenieten, kijk dan onder het kopje Over ons- impressies.

   

 • Zomervakantie

  Vakantie!!!!!!!!!!!!!! Wat hebben onze kinderen hard hun best gedaan op school. Alle Blokkenhutters zijn over. Top!Top!Top! Dat moeten wij vieren en daarom bieden wij 6 weken lang, elke dag een activiteit aan die spannend, leuk, uitdagend of leerzaam is. Alle ouders hebben per e-mail een vakantieprogramma ontvangen. Desondanks plaatsen wij elke week  het programma van de week op de website. Houd u ook de website regelmatig in de gaten, want wij laten ouders van een afstand meegenieten door regelmatig impressies te plaatsen.

 • Opendag 21 mei

  Op donderdag 21 mei openen alle voorscholen in Amsterdam zuidoost hun deuren. Op die dag bent u welkom om tussen 16.00 uur en 19.00 uur een voorschoollocatie te bezoeken. U krijgt dan een indruk over de werkwijze van de voorschool en waarom een voorschool belangrijk is.

  Een voorschool is of een kinderopvangorganisatie of een peuterspeelzaal die voorschoolse educatie aanbiedt en door de gemeente Amsterdam is erkend als voorschool.

  De Blokkenhut is een erkende voorschool en nodigt u graag uit om ook bij ons binnen te stappen.

 • Theatervoorstelling Aaipet

  Op 10 april 2015 gaan de peuters om 13.00 naar de voorstelling Aaipet in het Bijlmerparktheater. U als ouder bent ook van harte welkom. Ook de kinderen die op de vrijdag geen opvangdag hebben zijn welkom. Echter dient u er dan wel bij te blijven, dit zodat wij de veiligheid kunnen waarborgen.

  Indien u meer wilt weten over de voorstelling, kijkt u dan op http://wwww.bijlmerparktheater.nl/festival-2-turven-hoog-op-locatie-aaipet-11-april-2015.

   

 • Moestuinproject

  Vorig jaar hebben wij het moestuinproject met succes afgerond. Omdat de kinderen hier zo enthousiast over waren starten BSO IJburg vanaf maandag 23 maart ook dit jaar weer met het moestuinproject. In het kader van natuureducatie leren zij groente planten en oogsten, ontdekken zij hoe een zaad zich kan ontwikkelen tot een vrucht of een groentesoort, maar worden zij er voornamelijk van bewust hoe kostbaar het milieu is. En al dat frisse lucht die wij binnen krijgen, heeeeeeerlijk!

 • Cultuur voor kleintjes in DE Peuterschool

  Vanaf 1 april 2015 starten wij op DE Peuterschool met cultuur voor kleintjes.

  Waarom cultuur in huis halen?
  Wij willen kinderen leren om van muziek, theater en dans te genieten en hun waardering voor verschillende instrumenten vergroten. Wij zijn van mening dat  eigen talent wordt gestimuleerd door contact met talent van anderen. Als bonus worden de sociale en emotionele vaardigheden gestimuleerd en wordt het luistervermogen bevordert.

  Waarom samenwerken met MEMO?
  Als MEMO komt is dit altijd een spannende en vrolijke onderbreking van een gewone, doordeweekse dag. PM’ers en ouders  krijgen de kans om hun kinderen eens van een heel andere kant te zien, de kunstzinnige kant. De voorstelling van de artiest is vaak ook een inspiratiebron voor andere activiteiten.

  Iedere keer komt er een andere artiest met een ander talent/muziekinstrument, soms is dit ook een danser of acteur. De educatieve voorstellingen van MEMO duren twintig minuten.

  De voorstellingen vinden op onderstaande data plaats van 09.15 uur tot 09.35 uur:
  woensdag 01 april
  vrijdag 17 april
  dinsdag 28 april
  maandag 11 mei
  donderdag 28 mei

  Door te kiezen voor roulerende dagen weten wij zeker dat alle kinderen in contact zijn gekomen met deze activiteiten.

  En het leuke van dit alles, u bent op de opvangdag van uw kind van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie dit moment te delen met uw kind.

 • Sluitingsdagen april en mei 2015

  Jaarlijks zijn wij op nationale feestdagen gesloten. Dit jaar zijn wij gesloten op:
  maandag 06 april (2e paasdag)
  maandag 27 april (Koningsdag)
  Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdagg)
  Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)
  Maandag 25 mei (2e Pinksterdag)

  Op 21 mei zijn wij gesloten i.v.m. het volgen van scholing. De medewerkers volgen dit jaar op minimaal 10 dagen scholing. Op 3 van deze dagen zijn wij gesloten.

 • Krokusvakantie 2015

  In de krokusvakantie hebben wij genoten van de prettige sfeer op de groep. Er waren minder kinderen aanwezig dan tijdens de reguliere weken, maar dat mocht de pret niet drukken. Een sport en spelmiddag, een uitstapje naar Ballorig, indoor bioscoop, high tea en een creatieve middag stonden op het programma en de kinderen hebben volop genoten. Het stond niet op onze programma, maar wij zijn de AH dankbaar voor onze eigen super mini moestuinproject. De kinderen vinden het geweldig. Wij kunnen niet wachten om de planten te zien groeien. Een rage onder de jongens is technisch lego. Vol verbazing kijken wij naar de meest creatieve objecten die de kinderen, tijdens het vrije keuze moment, maken. En wat wij geweldig vinden is hoe onze jonge mannen met elkaar overleggen, nou wij zijn oprecht blij met de groepscohesie binnen De Blokkenhut.

  Oh oh en ik heb jullie nog iets te vertellen over de vrije keuzes van de kinderen. Waar wij heel moeilijk denken om activiteiten aan te bieden komen de kinderen met de simpelste , soms smerigste ;( ideeën.  Wormen zoeken!! hebben wij nog nooit op het programma gehad, maar het was een hit!! Lieve, uugh, mooie, uuugh, gladde, uugh beesten werden gevangen. uugh uugh!! Maar het was geweldig om die gezichten te zien, niets mooiers dan kinderen die zo intens kunnen genieten van een simpel, kosteloos moment.

 • Studiedag donderdag 05 maart 2015

  Op donderdag 05 maart a.s. is De Blokkenhut i.v.m. een studiedag gesloten. Het personeel volgt de scholing VVE Piramide. Op vrijdag 06 maart ontvangen wij de kinderen met alle plezier weer.

 • Afsluiting thema Kleding

  De afgelopen 3 weken, tijdens het thema Kleding, hebben de peuters van De Blokkenhut nauw samengewerkt met de kinderen uit groep van basisschool de As Soeffah. Dit werd op donderdag feestelijk afgesloten op basisschool de As Soeffah. Alle kinderen kwamen verkleed, spidermannen, prinsessen, vlinders, hulk, voetballers en ballerina’s. Noem het maar op, ze waren aanwezig en zij mochten hun prachtige outfits aan alle aanwezigen laten zien op de catwalk. Wij zijn blij dat deze vruchtbare samenwerking zoveel plezier voor onze peuters heeft gebracht en kijken uit naar de samenwerking volgend jaar. Wij bedanken ook alle ouders die mee hebben geholpen en aanwezig waren.

  Ons volgend thema is Ziek en gezond. Gedurende ziek en gezond werken wij samen met basisschool Bijlmerhorst.

 • Onaangekondige inspecties december 2014

  In de laatste maand van het jaar 2014 zijn onze BSO vestigingen op de valreep geïnspecteerd door de GGD. Inmiddels zijn van alle vestigingen de rapporten, waarin de bevindingen zijn vastgelegd, binnen. En ook het afgelopen jaar hebben wij er met z’n allen (personeel, ouders, activiteitenaanbieders en samenwerkende partners) voor gezorgd dat er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen kinderopvang. Wij zijn dan ook enorm trots op de zin “er zijn geen overtredingen begaan”.

  In 2015 richt de organisatie zich meer op het verrijken van het pedagogisch handelen van het personeel en het uitbreiden van het activiteitenaanbod door professionals. Daarnaast worden de wensen geïnventariseerd van de ouders en de kinderen en zullen wij al het mogelijke doen om deze te realiseren.

 • Nationale voorleesdagen 2015

  Op 21 januari 2015 vond de aftrap van de nationale voorleesdagen plaats. Tot en met 31 januari schenken scholen, welzijnsorganisaties, bibliotheken en kinderopvangorganisaties volop aandacht aan het voorlezen.

  KDV De Blokkenhut en KDV SamSam organiseerden samen een feestelijke aftrap. Onder het genot van een ontbijt, werd er op 21 januari door niemand minder dan Muriël Dalgliesh voorgelezen. En wat hebben onze kinderen aandachtig geluisterd naar het verhaal “Boer Boris gaat naar zee”. Wat een topdag hebben wij gehad.

  Maar daar blijft het deze week niet bij. De ouderbetrokkenheid binnen De Blokkenhut is geweldig!!! Ook tijdens de week van de voorleesdagen staan onze ouders weer voor ons en de kinderen klaar. Namens alle kinderen en PW-ers bedanken wij de vader van Klaas, de moeder van Keturah en de moeder van Lorano voor het voorlezen. Wij kunnen niets anders zeggen dan TOP!TOP!!TOP!!!

 • Sluitingsdagen i.v.m. scholing

  Jaarlijks volgen de medewerkers scholing die voornamelijk gericht is op het proffessioneler begeleiden van het kind en het bewaken van de veiligheid in fysieke en emotionele zin. Dit jaar schoolt het personeel zich in het:
  – VVE Piramide
  – Kinderen met opvallend gedrag (Meldcode kindermishandeling)
  – BHV
  – Beweegkriebels
  – Interactief voorlezen
  Om die scholing te volgen is het helaas noodzakelijk dat wij 3 dagen per jaar gesloten zijn.  Dit jaar zijn wij gesloten op donderdag 05 maart, donderdag 21 mei en donderdag 24 september 2015.

 • Kinderopvang in combinatie met Peuterschool

  DE Brede School, welzijnsorganisatie Swazoom en De Blokkenhut slaan hun handen in één. Met ingang van 16 augustus 2014 start de Peuterschool. De Peuterschool is een voorziening waarbij kinderen van de voorscholen van Swazoom en de kinderen van KDV De Blokkenhut in een op elkaar afgestemd beleid, worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. De kinderen leren spelenderwijs hun woordenschat verbreden. Wist u dat een peuter aan het einde van zijn peutertijd 3000 woorden moet kennen. Hoe kan je hen deze woorden het beste aanleren, door met hen te spelen, situaties na te bootsen, maar vooral door heel veel voor te lezen en met hen te praten. Ouders die hun kind plaatsen op de voorschool krijgen een financiele meevaller. De gemeente Amsterdam biedt 2 dagdelen gratis aan de ouders die hun kind bij De Blokkenhut plaatsen. Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan gerust contact met
  Samantha del Prado op.

 • De Blokkenhut Zomervakantie 2014

  Met nog maar 2 weken voor de boeg, kunnen wij nu al aangeven dat wij een heerlijke zomervakantie hebben gehad. Zandvoort, fietsen, zwemmen bij een recreatieplas, Oud Valkenveen, Artis, sportdag, Westerpark, Oosterpark, wat je ook verzint wij hebben het gedaan. En het was leuk. Iedereen genoot volop van het weer en de activiteiten. Op dagen dat het te warm was en er een binnenactiviteit stond gepland, zochten wij alsnog verkoeling rondom een recreatieplas. Bekijk de foto’s http://www.deblokkenhut.nl/algemeen/impressie