Voor ouders

Ouders die ervoor kiezen om hun kind bij De Blokkenhut te plaatsen, kiezen voor een relatie waarin de ontwikkeling van hun kind centraal staat. Samen met de ouders bepalen wij het beleid die voldoet aan de eisen geformuleerd in de wet kinderopvang, maar die er ook voor zorgt dat De Blokkenhut meer dan opvang alleen aanbiedt.

Het is mooi om te ervaren hoe groot de ouderbetrokkenheid binnen De Blokkenhut is. Deze betrokkenheid uit zich op verschillende manieren. Van voorlezen voor de kinderen tot het adviseren op beleidsmatige aspecten. Onze ouders dragen altijd een steentje bij en daar zijn wij dankbaar voor.