BSO Florijn

De Blokkenhut Florijn is gehuisvest in Florijn 46 op 5 minuten loopafstand van de vestiging EGoli. Op de vestiging Florijn worden er voornamelijk kinderen opgevangen van basisschool de Shri laksmi en het Klaverblad.
De Blokkenhut Florijn werkt nauw samen met de vestiging EGoli. De vergadermomenten en het volgen van het ontwikkelingsniveau van het kind gebeurt in teamverband. Af en toe kunnen de kinderen gezamenlijk activiteiten ondernemen.

Kindplaatsen
In het register kinderopvang is opgenomen dat wij op basis van het aantal beschikbare m2 dagelijks 40 kinderen mogen opvangen.

Groepen
Binnen De Blokkenhut zijn de volgende twee stamgroepen:

Groep Maximaal aantal kinderen PW-ers
Groen 20 kinderen van 4 -12 jaar Urmie en Maya
Paars 20 kinderen van 4- 12 jaar

De Blokkenhut Florijn hanteert een open deuren beleid. Dit wilt zeggen dat de kinderen ingedeeld zijn in een stamgroep, maar bij het bieden van activiteiten terecht komen in een andere ruimte of groepsamenstelling.

Inrichting
Bij de inrichting hebben wij gebruik gemaakt van de kleuren geel, groen, oranje, blauw in een felle variant en wit en zwart. De uitdaging was om deze kleuren zodanig op elkaar af te stemmen dat het toch een rustgevend gevoel uitstraalde. Bij het inrichten van de vestiging IJburg zijn wij bij de vormgeving meer uitgegaan van de vierhoek. De circel was leidend voor de inrichting van Florijn. Binnen de vestiging bevindt zich op de Paarse groep een tv-hoek, die voornamelijk wordt gebruik voor het spelen van de WII en de X-box. daarnaast staat er een voetbaltafel, maar is de ruimte zodanig ingericht dat bewegen voorop staat. De kinderen mogen gebruik maken van de computers op het kantoor. Er is veel gebruik gemaakt van glaspuien om te zorgen dat het opvang van de kinderen op een transparante manier gebeurt. De benedenverdieping waar de groene groep wordt opgevangen heeft een keuken waar het kinderkookcafé wordt gegeven, een lees- en zithoek en een ruimte waar de tafelactiviteiten worden aangeboden.

Ophaalgebied
Voornamelijk worden er kinderen opgevangen van basisschool de Shri Laksmi en het Klaverblad.
De kinderen worden lopend opgehaald uit de scholen.

Diensten
Ouders die een kind hebben op de vestiging Florijn kunnen Studiedagen (STUD), Naschoolse (NSO)- en vakantieopvang (VAK) afnemen.

Bereikbaarheid
De medewerkers van de vestiging Florijn starten om 14.00 uur met de werkzaamheden. Na het ophalen en verzamelen van de kinderen, begeleiden de medewerkers de kinderen richting Florijn. Telefonisch zijn de medewerkers tussen 14.00 uur en 15.30 uur te bereiken via de vestiging EGoli, telefoonnummer 020-453 02 92.

Inspectie
Jaarlijks wordt de vestiging bezocht door de Inspectie GGD Amsterdam. De bevindingen worden gerapporteerd in het inspectierapport die gepucliceerd wordt op het landelijk register kinderopvang. Het inspectierapport van de vestiging kunt u inzien in de map ter inzage van ouders of via http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=80063.