BSO Egoli

De Blokkenhut EGoli is gehuisvest binnen DE Brede School. De Blokkenhut heeft een exclusieve samenwerking met de basisscholen Bijlmerhorst, Polsstok en de As Soeffah die tevens in hetzelfde pand gevestigd zijn. Het unieke aan deze samenwerking is dat wij in één pedagogische lijn de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Om dit te realiseren is er regelmatig afstemming met de leerkrachten van de scholen en volgen wij dezelfde scholing op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling, observeren en aanbieden van activiteiten.

Kindplaatsen
In het register kinderopvang is opgenomen dat wij op basis van het aantal beschikbare m2 dagelijks 55 kinderen mogen opvangen.

Groepen
Op deze vestiging zijn de volgende drie stamgroepen:

Groep Maximaal aantal kinderen
Groene Hut 20 kinderen van 4 -12 jaar
Blauwe Hut 20 kinderen van 4- 12 jaar
Paarse Hut 15 kinderen van 4-12 jaar

Hoewel wij in het pedagogisch beleid hebben aangegeven dat de kinderen in een groepssamenstelling van 4 tot 12 jaar worden opgevangen, wijkt dit in de praktijk af. Bij de indeling van de kinderen in een stamgroep is niet alleen de leeftijd leidend maar wordt er ook gekeken naar het ontwikkelingsniveau van het kind.

De Blokkenhut EGoli hanteert een open deuren beleid. Dit wilt zeggen dat de kinderen ingedeeld zijn in een stamgroep, maar bij het bieden van activiteiten terecht komen in een andere ruimte of groepssamenstelling.

Inrichting
De Blokkenhut heeft op deze vestiging geen besluitvormende stem in de indeling van de ruimtes. Desondanks hebben wij geprobeerd om bij de inrichting toch een eigen identiteit te creëren binnen De Brede School. De groepen van De Blokkenhut zijn herkenbaar aan de kleuren van het meubilair. Op iedere groep zijn er hoeken gecreëerd waar de kinderen individueel of in groepsverband kunnen spelen. Binnen DE Brede School maken wij tevens gebruik van een speelzaal en gymzaal om bewegingsactiviteiten aan te bieden.

Ophaalgebied
Naast de kinderen die het basisonderwijs volgen op DE Brede School, halen wij ook kinderen op van de volgende scholen:

  • De As-soeffah
  • De Bijlmerhorst
  • De Polsstok
  • De Shri Laksmi school
  • Het Klaverblad
  • Samenspel
  • Wereldwijs

Bij het ophalen van de kinderen zijn de protocollen- Ophalen en Vervoer van kinderen van toepassing. Vervoersmiddelen die worden gebruikt zijn de bakfiets en de bussen van De Blokkenhut.

Inspectie
Jaarlijks wordt de vestiging bezocht door de Inspectie GGD Amsterdam. De bevindingen worden gerapporteerd in het inspectierapport die gepucliceerd wordt op het landelijk register kinderopvang. Het inspectierapport van de vestiging kunt u inzien in de map ter inzage van ouders of via http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=31301.