Vestigingen

Onder de wet kinderopvang vallen de kinderdagverblijven die hele dagopvang aanbieden (KDV) en kinderdagverblijven die buitenschoolse opvang aanbieden (BSO). De Blokkenhut heeft in Amsterdam 2 buitenschoolse opvangvestigingen en 1 kinderdagverblijf.

Alle vestigingen werken nauw met elkaar samen. Hierdoor creëren wij binnen onze organisatie een cultuur en sfeer, waarbij de personeelsleden zich verantwoordelijk voelen voor alle vestigingen. U als ouder leert door deze samenwerkingsverband ook de pedagogische medewerkers kennen die op een andere vestiging, dan op de vestiging waar uw kind opvang geniet, werkzaam zijn. U bent er echter wel van verzekerd dat de visie op de kinderopvang en de pedagogische handelswijze van deze medewerkers hetzelfde zijn.