Vakantie- en sluitingsdagen

Jaarlijks is De Blokkenhut gesloten op nationale feestdagen. Daarnaast is de organisatie 5 werkdagen voorafgaand aan 31 december gesloten. Deze dagen worden niet aan de ouders door gefactureerd.

Naast de nationale feestdagen en kerstsluiting, sluit de organisatie 3 dagen per jaar haar deuren om het team te scholen. De scholing richt zich voornamelijk op het verrijken van het pedagogisch- en didactisch handelen van onze pedagogisch medewerkers.

Welke dagen zijn wij dit jaar gesloten? Download de brief Vakantie- en sluitingsdagen.