Tarieven

Als u gebruik maakt van kinderopvang, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of subsidie van de gemeente.

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. U kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst.

Wilt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Dan is het belangrijk dat de kinderopvangtoeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen. Kijk op de website Toeslagen van de belastingdienst of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang u maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in uw situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van uw toeslag. Geef veranderingen, zoals in de hoogte van uw inkomen en opvanguren, daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen op de website Toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

Gemeentelijke subsidie
Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag heeft u mogelijk recht op subsidie van de gemeente. De gemeente neemt dan een deel van de uitgaven voor de kinderopvang over. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.