Vakantie- en sluitingsdagen 2017

De Blokkenhut hanteert de vakanties voor de scholen in de regio Noord-Holland, zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Indien de school van uw kind hiervan afwijkt, worden de afwijkende dagen door De Blokkenhut beschouwd als studiedagen. De procedure voor opvang op studiedagen dient dan gevolgd te worden.

Vakanties
De vakanties die wij hanteren zijn:
Voorjaarsvakantie – maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2017.
Meivakantie – maandag 24 april t/m vrijdag 28 april 2017.
Zomervakantie – maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2017.
Herfstvakantie – maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2017.
Kerstvakantie – maandag 25 december t/m vrijdag 4 januari 2018.

Kerstvakantie / Sluitingsdagen
Van donderdag 21 december t/m vrijdag 29 december 2017 is De Blokkenhut gesloten.
Op dinsdag 2 januari 2018 heten wij alle kinderen weer van harte welkom.

Studiedagen De Blokkenhut
De Blokkenhut heeft jaarlijks 3 studiedagen. Deze dagen worden besteed aan scholing voor onze medewerkers. Op de onderstaande data is De Blokkenhut gesloten:
Vrijdag 3 maart 2017
Donderdag 19 oktober 2017
Vrijdag 20 oktober 2017

Nationale feestdagen
Op de volgende feestdagen is de opvang gesloten:
Maandag 17 april 2017 – 2de paasdag
Donderdag 27 april 2017 – Koningsdag
Donderdag 25 mei 2017 – Hemelvaartsdag
Maandag 5 juni 2017 – 2de Pinksterdag