Top 10 Prentenboeken 2017

De top 10 prentenboeken 2017 zijn leidend in het activiteitenaanbod van De Blokkenhut. Dit doen wij om u te laten zien hoe inspirerend prentenboeken kunnen zijn. Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, maar geeft kinderen ook een veilig gevoel. Je kan nog zoveel meer met een boek. Het prentenboek 2016 “Wij krijgen er een geitje bij” inspireerde ons om samen met ouders en kinderen onze eigen inpandige boerderij in te richten.  Dit was een topdag, waardoor wij hebben besloten om dit jaar ons te laten inspireren door de top 10 prentenboeken 2017. Onder impressies treft u de foto’s van “Wij krijgen er een geitje bij”.

(voor)lezen is leuk!!!!!!!!!!!!!