Huisreglement

De Blokkenhut heeft een huisreglement opgesteld die geldt voor alle vestigingen van De Blokkenhut. Per vestiging kunnen er aanvullende of afwijkende regels gelden. Nadere informatie hieromtrent ontvangt u op de vestiging waar uw kind geplaatst is of wenst te plaatsen.

Het huisreglement maakt integraal onderdeel uit van de plaatsingsovereenkomst en de algemene voorwaarden.