Onaangekondige inspecties december 2014

In de laatste maand van het jaar 2014 zijn onze BSO vestigingen op de valreep geïnspecteerd door de GGD. Inmiddels zijn van alle vestigingen de rapporten, waarin de bevindingen zijn vastgelegd, binnen. En ook het afgelopen jaar hebben wij er met z’n allen (personeel, ouders, activiteitenaanbieders en samenwerkende partners) voor gezorgd dat er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen kinderopvang. Wij zijn dan ook enorm trots op de zin “er zijn geen overtredingen begaan”.

In 2015 richt de organisatie zich meer op het verrijken van het pedagogisch handelen van het personeel en het uitbreiden van het activiteitenaanbod door professionals. Daarnaast worden de wensen geïnventariseerd van de ouders en de kinderen en zullen wij al het mogelijke doen om deze te realiseren.