Protocollen

Om de kwaliteit van onze organisatie te bewaken en te versterken, handelen de pedagogische medewerkers, de kinderen en de ouders conform de protocollen die door de organisatie zijn opgesteld.

Binnen onze organisatie zijn de volgende protocollen opgesteld:

 • Vermoeden van kindermishandeling
 • Vermoeden van kindermishandeling door een medewerker
 • Kinderen met ontwikkelingsproblemen
 • Informatie uitwisselen met derden
 • Hoe om te gaan om ongewenst gedrag
 • Pesten
 • Hygiëne
 • Veiligheid
 • Uitstapjes
 • Zwemmen
 • Buitenspelen
 • Ophalen
 • Vervoer van kinderen
 • Ongevallen
 • Voedselhygiëne
 • Ziekte
 • Medicijnverstrekking
 • Belonen & Straffen

De protocollen liggen ter inzage op de vestiging waar uw kind opvang geniet.