Hygiëne

Hygiëne speelt binnen De Blokkenhut een grote rol. De groepsruimte wordt dagelijks schoongemaakt. De Blokkenhut is op grond van de Wet Kinderopvang verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid uit te voeren. Aan de hand van het model Gezondheidsmanagement methode voor de BSO brengt De Blokkenhut de risico’s in kaart. Op basis van deze risico-inventarisatie is er een Protocol- Hygiëne opgesteld. Alle medewerkers, kinderen, ouders en overige bezoekers dienen zich hier aan te houden.

De risico-inventarisatie Gezondheid ligt ter inzage in de map Ouders, op de vestiging waar uw kind geplaatst is.