Inspectie BSO

De afgelopen drie weken zijn alle locaties van De Blokkenhut onaangekondigd geïnspecteerd. Tijdens de inspectie werd er gekeken naar het beleid op veiligheid en gezondheid, het pedagogisch klimaat, klachtafhandeling en de contacten met ouders. Wij zijn verheugd om mede te delen dat er ook dit jaar geen overtredingen zijn geconstateerd.