Category Archives: Uncategorized

Vakantie- en sluitingsdagen

Jaarlijks is De Blokkenhut gesloten op nationale feestdagen. Daarnaast is de organisatie 5 werkdagen voorafgaand aan 31 december gesloten. Deze dagen worden niet aan de ouders door gefactureerd.

Naast de nationale feestdagen en kerstsluiting, sluit de organisatie 3 dagen per jaar haar deuren om het team te scholen. De scholing richt zich voornamelijk op het verrijken van het pedagogisch- en didactisch handelen van onze pedagogisch medewerkers.

Welke dagen zijn wij dit jaar gesloten? Download de brief Vakantie- en sluitingsdagen.

Noodopvang verlengd

Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari.

Het is van belang dat ouders met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor de kinderen een veilige en vertrouwde plek is. Kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen daarom ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang.

Herfstvakantieprogramma 2020

Samen met de kinderen geven wij vorm aan ons vakantieprogramma. Wij vragen de kinderen wat ze leuk vinden en welke activiteiten ze willen ondernemen. Elk kind krijgt de vrijheid, aandacht en ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft. Door ons gevarieerde, ontwikkelingsgerichte en leeftijdsgerichte activiteitenaanbod is er voor alle kinderen altijd iets leuks te doen.

Mentor van het kind

Aan elk kind binnen de opvang is een mentor gekoppeld. Deze is vaak één van de groepsmedewerkers. De mentor van het kind is het aanspreekpunt voor ouders als ouder de ontwikkeling van het kind wenst te bespreken. De mentor ziet erop toe dat de ontwikkelingen van het kind zijn geobserveerd en er een aanbod voor het kind is. Op het ouderportaal is het op de kindkaart zichtbaar wie de mentor is van een kind. Op de groep is het aan de hand van foto’s van de mentor en de kinderen zichtbaar wie de mentor is.

Beleidsmedewerker en coach

Met ingang van 01 januari 2019 dient elke kinderopvangorganisatie een beleidsmedewerker te hebben. De Beleidsmedewerker voldoet aan de kwalificaties die zijn opgenomen in de geldende CAO en Wet IKK. Binnen De Blokkenhut is Samantha del Prado de beleidsmedewerker. Zij per locatie voor minimaal 50 uur aangesteld.

Naast beleidsmedewerker is Samantha tevens de coach. Zij is verantwoordelijk voor het verrijken van het pedagogisch en didactisch handelen van de pedagogische werkers. Daarnaast ziet zij erop toe dat werkwijzes en protocollen worden geïmplementeerd. Per fulltime medewerker bieden wij 10 uren coaching aan. De coaching wordt ingezet in teamcoachingssessies, individuele coaching en workshops.

Volkstuintje

Wat je zaait, kun je de vruchten van plukken. Met deze gedachte hebben wij tijdens thema Lente een volkstuintje gecreëerd. Samen met de peuters en de BSO kinderen hebben wij op de locatie EGoli verschillende groente, groenten en bloemen geplant. Tevens hebben wij 13 kippen op het terrein. Samen met de kinderen ontdekken wij hoe wij de planten en kippen moeten verzorgen. Heel soms zijn wij teleurgesteld, omdat iemand ons planten eruit heeft getrokken, maar dat weerhoud ons er niet van om nieuwe planten of zaadjes in grond te stoppen. Dagelijks geven wij de planten en de kippen met liefde water en voer. Hoewel niet iedereen even gecharmeerd is van onze kippen, zien wij op jonge leeftijd al wie zorgzaam en betrokken is bij het verzorgen van mensen en dieren. Het stimuleren van de sociale ontwikkeling begint al op jonge leeftijd. Om een beeld te krijgen hoe de kinderen zich ontwikkelen, verwijzen wij u naar de impressies op onze website.

Zomervakantie

Wij zijn een kinderopvangorganisatie die graag met de kinderen op pad gaat. In verband met de vakantieplanning zijn wij daarom op de locaties minder goed te bereiken. U bereikt ons het beste door een e-mail te sturen via info@deblokkenhut.nl. In geval van nood kunt u ons bereiken via 0642810389.

Luau Zomerfeest

Op donderdag 19 julistaat ons zomerfeest gepland. Altijd al de Limbo willen dansen? Maak een foto in onze photobooth en waan je op het strand of geniet van een kokosnoot. Er valt die dag genoeg te doen. Vergeet niet uw dansslippers/sandalen mee te nemen, de Hula dans uitproberen hoort er die dag ook bij. Wij hopen alle kinderen van de locaties EGoli en Florijn te ontvangen.