Category Archives: Nieuws

Onze nieuwe aanwinst!

Wij zijn super blij om u te informeren over onze nieuwste aanwinst De Blokkenhut BSO bus. Met de BSO bus kunnen we de kinderen op een efficiënte en milieuvriendelijke manier vervoeren. Onze medewerkers zijn in de zomervakantie grondige getraind in het veilig gebruik maken van de BSO bus. Per September zal de BSO bus ingezet worden om kinderen op te halen van onze externe scholen.

Kinderdagverblijf (KDV) is weer OPEN!

Wij zijn verheugd om de kinderen van het kinderdagverblijf (KDV) vanaf 8 februari weer ontvangen! Echter zijn aangescherpte maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Het RIVM maakt nu onderscheid tussen (verkouden) kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar en 4 jaar en ouder.

Aangepaste regels voor thuisblijven van kinderen
Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar geldt dat zij bij koorts, benauwdheid of veel hoesten thuis moeten blijven.
Voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder geldt dat zij bij klachten die passen bij corona, dus ook milde klachten zoals verkoudheid, moeten thuisblijven.

Kinderen van alle leeftijden blijven thuis:
• als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts heeft of last van benauwdheid;
• als een huisgenoot corona heeft;
• als zij nauw contact hadden met iemand met corona;
• als zij op de kinderopvang of school contact hadden met iemand met corona.

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij minimaal 24 uur volledig klachtenvrij zijn of na een negatieve test.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

Noodopvang verlengd

Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari.

Het is van belang dat ouders met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor de kinderen een veilige en vertrouwde plek is. Kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen daarom ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang.

Herfstvakantieprogramma 2020

Samen met de kinderen geven wij vorm aan ons vakantieprogramma. Wij vragen de kinderen wat ze leuk vinden en welke activiteiten ze willen ondernemen. Elk kind krijgt de vrijheid, aandacht en ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft. Door ons gevarieerde, ontwikkelingsgerichte en leeftijdsgerichte activiteitenaanbod is er voor alle kinderen altijd iets leuks te doen.

Vakantie & Sluitingsdagen 2021-2022

Vakanties
Indien de school van uw kind hiervan afwijkt, worden de afwijkende dagen door De Blokkenhut beschouwd als studiedagen. De Blokkenhut hanteert de volgende vakanties:

 • Voorjaarsvakantie – Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021;
 • Meivakantie – Maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei 2021;
 • Zomervakantie – Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021
 • Herfstvakantie – Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
 • Kerstvakantie – Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022

Kerstvakantie – Sluitingsdagen
Van maandag 27 december t/m vrijdag 31 december 2021 is De Blokkenhut gesloten. Op maandag 3 januari 2022 heten wij alle kinderen weer van harte welkom.

Studiedagen
De Blokkenhut heeft voor het jaar 2021 twee studiedagen ingepland. Deze dagen worden besteed aan scholing voor onze medewerkers. Op de onderstaande data is De Blokkenhut gesloten:

 • Vrijdag 2 april 2021
 • Vrijdag 21 mei 2021

Nationale feestdagen
Op de volgende feestdagen is de opvang gesloten:

 • Maandag 5 april 2021 – 2de  paasdag
 • Dinsdag 27 april 2021 – Koningsdag
 • Donderdag 13 mei 2021 – Hemelvaartsdag
 • Maandag 24 mei 2021 – 2de Pinksterdag

EHBO en BHV

Gedurende de openstelling van een kindercentrum dient elke organisatie een EHBO-er en BHV-er in huis te hebben. Binnen De Blokkenhut worden alle medewerkers geschoold in EHBO en BHV. Hierdoor zien wij erop toe dat alle medewerkers kunnen handelen bij het verlenen van eerste hulp of kunnen ontruimen. Op 29 maart 2019 zijn alle medewerkers geschoold.

In de maanden april lag de focus tijdens de teamcoachingssessies op het verlenen van eerste hulp, calamiteiten, beleid Veiligheid en gezondheid. Op alle locaties heeft er in april een onaangekondigde ontruiming plaatsgevonden. Hoewel de ontruiming conform protocol heeft plaatsgevonden, zijn de volgende aandachtspunten in kaart gebracht:

Locatie EGoli: brandalarm gaat niet af op het schoolplein. Hierdoor zijn wij bij het buitenspelen afhankelijk van een medewerker die een signaal afgeeft.
Locatie Florijn: de meest veilig route moeten wij oversteken. Dit kan de brandweer belemmeren.

Mentor van het kind

Aan elk kind binnen de opvang is een mentor gekoppeld. Deze is vaak één van de groepsmedewerkers. De mentor van het kind is het aanspreekpunt voor ouders als ouder de ontwikkeling van het kind wenst te bespreken. De mentor ziet erop toe dat de ontwikkelingen van het kind zijn geobserveerd en er een aanbod voor het kind is. Op het ouderportaal is het op de kindkaart zichtbaar wie de mentor is van een kind. Op de groep is het aan de hand van foto’s van de mentor en de kinderen zichtbaar wie de mentor is.

Beleidsmedewerker en coach

Met ingang van 01 januari 2019 dient elke kinderopvangorganisatie een beleidsmedewerker te hebben. De Beleidsmedewerker voldoet aan de kwalificaties die zijn opgenomen in de geldende CAO en Wet IKK. Binnen De Blokkenhut is Samantha del Prado de beleidsmedewerker. Zij per locatie voor minimaal 50 uur aangesteld.

Naast beleidsmedewerker is Samantha tevens de coach. Zij is verantwoordelijk voor het verrijken van het pedagogisch en didactisch handelen van de pedagogische werkers. Daarnaast ziet zij erop toe dat werkwijzes en protocollen worden geïmplementeerd. Per fulltime medewerker bieden wij 10 uren coaching aan. De coaching wordt ingezet in teamcoachingssessies, individuele coaching en workshops.

Volkstuintje

Wat je zaait, kun je de vruchten van plukken. Met deze gedachte hebben wij tijdens thema Lente een volkstuintje gecreëerd. Samen met de peuters en de BSO kinderen hebben wij op de locatie EGoli verschillende groente, groenten en bloemen geplant. Tevens hebben wij 13 kippen op het terrein. Samen met de kinderen ontdekken wij hoe wij de planten en kippen moeten verzorgen. Heel soms zijn wij teleurgesteld, omdat iemand ons planten eruit heeft getrokken, maar dat weerhoud ons er niet van om nieuwe planten of zaadjes in grond te stoppen. Dagelijks geven wij de planten en de kippen met liefde water en voer. Hoewel niet iedereen even gecharmeerd is van onze kippen, zien wij op jonge leeftijd al wie zorgzaam en betrokken is bij het verzorgen van mensen en dieren. Het stimuleren van de sociale ontwikkeling begint al op jonge leeftijd. Om een beeld te krijgen hoe de kinderen zich ontwikkelen, verwijzen wij u naar de impressies op onze website.

Zomervakantie

Wij zijn een kinderopvangorganisatie die graag met de kinderen op pad gaat. In verband met de vakantieplanning zijn wij daarom op de locaties minder goed te bereiken. U bereikt ons het beste door een e-mail te sturen via info@deblokkenhut.nl. In geval van nood kunt u ons bereiken via 0642810389.