Beleidsmedewerker en coach

Met ingang van 01 januari 2019 dient elke kinderopvangorganisatie een beleidsmedewerker te hebben. De Beleidsmedewerker voldoet aan de kwalificaties die zijn opgenomen in de geldende CAO en Wet IKK. Binnen De Blokkenhut is Samantha del Prado de beleidsmedewerker. Zij per locatie voor minimaal 50 uur aangesteld.

Naast beleidsmedewerker is Samantha tevens de coach. Zij is verantwoordelijk voor het verrijken van het pedagogisch en didactisch handelen van de pedagogische werkers. Daarnaast ziet zij erop toe dat werkwijzes en protocollen worden geïmplementeerd. Per fulltime medewerker bieden wij 10 uren coaching aan. De coaching wordt ingezet in teamcoachingssessies, individuele coaching en workshops.