All posts by Blokkenhut

Onze nieuwe aanwinst!

Wij zijn super blij om u te informeren over onze nieuwste aanwinst De Blokkenhut BSO bus. Met de BSO bus kunnen we de kinderen op een efficiënte en milieuvriendelijke manier vervoeren. Onze medewerkers zijn in de zomervakantie grondige getraind in het veilig gebruik maken van de BSO bus. Per September zal de BSO bus ingezet worden om kinderen op te halen van onze externe scholen.

Vakantie- en sluitingsdagen

Jaarlijks is De Blokkenhut gesloten op nationale feestdagen. Daarnaast is de organisatie 5 werkdagen voorafgaand aan 31 december gesloten. Deze dagen worden niet aan de ouders door gefactureerd.

Naast de nationale feestdagen en kerstsluiting, sluit de organisatie 3 dagen per jaar haar deuren om het team te scholen. De scholing richt zich voornamelijk op het verrijken van het pedagogisch- en didactisch handelen van onze pedagogisch medewerkers.

Welke dagen zijn wij dit jaar gesloten? Download de brief Vakantie- en sluitingsdagen.

Noodopvang BSO verlengd

Op 8 maart werd tijdens de persconferentie aangegeven dat de huidige maatregelen tot en met dinsdag 30 maart worden verlengd. Dat betekent dat de noodopvang op onze Buitenschoolse Opvang (BSO) locaties beschikbaar blijft zolang de BSO gesloten is. Met goede moed kijken we uit naar de volgende persconferentie van 23 maart waarna wij hopelijk een mooi bericht kunnen delen.  

Kinderdagverblijf (KDV) is weer OPEN!

Wij zijn verheugd om de kinderen van het kinderdagverblijf (KDV) vanaf 8 februari weer ontvangen! Echter zijn aangescherpte maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Het RIVM maakt nu onderscheid tussen (verkouden) kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar en 4 jaar en ouder.

Aangepaste regels voor thuisblijven van kinderen
Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar geldt dat zij bij koorts, benauwdheid of veel hoesten thuis moeten blijven.
Voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder geldt dat zij bij klachten die passen bij corona, dus ook milde klachten zoals verkoudheid, moeten thuisblijven.

Kinderen van alle leeftijden blijven thuis:
• als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts heeft of last van benauwdheid;
• als een huisgenoot corona heeft;
• als zij nauw contact hadden met iemand met corona;
• als zij op de kinderopvang of school contact hadden met iemand met corona.

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij minimaal 24 uur volledig klachtenvrij zijn of na een negatieve test.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

Noodopvang verlengd

Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari.

Het is van belang dat ouders met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor de kinderen een veilige en vertrouwde plek is. Kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen daarom ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang.

Herfstvakantieprogramma 2020

Samen met de kinderen geven wij vorm aan ons vakantieprogramma. Wij vragen de kinderen wat ze leuk vinden en welke activiteiten ze willen ondernemen. Elk kind krijgt de vrijheid, aandacht en ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft. Door ons gevarieerde, ontwikkelingsgerichte en leeftijdsgerichte activiteitenaanbod is er voor alle kinderen altijd iets leuks te doen.

Vakantie & Sluitingsdagen 2021-2022

Vakanties
Indien de school van uw kind hiervan afwijkt, worden de afwijkende dagen door De Blokkenhut beschouwd als studiedagen. De Blokkenhut hanteert de volgende vakanties:

 • Voorjaarsvakantie – Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021;
 • Meivakantie – Maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei 2021;
 • Zomervakantie – Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021
 • Herfstvakantie – Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
 • Kerstvakantie – Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022

Kerstvakantie – Sluitingsdagen
Van maandag 27 december t/m vrijdag 31 december 2021 is De Blokkenhut gesloten. Op maandag 3 januari 2022 heten wij alle kinderen weer van harte welkom.

Studiedagen
De Blokkenhut heeft voor het jaar 2021 twee studiedagen ingepland. Deze dagen worden besteed aan scholing voor onze medewerkers. Op de onderstaande data is De Blokkenhut gesloten:

 • Vrijdag 2 april 2021
 • Vrijdag 21 mei 2021

Nationale feestdagen
Op de volgende feestdagen is de opvang gesloten:

 • Maandag 5 april 2021 – 2de  paasdag
 • Dinsdag 27 april 2021 – Koningsdag
 • Donderdag 13 mei 2021 – Hemelvaartsdag
 • Maandag 24 mei 2021 – 2de Pinksterdag

EHBO en BHV

Gedurende de openstelling van een kindercentrum dient elke organisatie een EHBO-er en BHV-er in huis te hebben. Binnen De Blokkenhut worden alle medewerkers geschoold in EHBO en BHV. Hierdoor zien wij erop toe dat alle medewerkers kunnen handelen bij het verlenen van eerste hulp of kunnen ontruimen. Op 29 maart 2019 zijn alle medewerkers geschoold.

In de maanden april lag de focus tijdens de teamcoachingssessies op het verlenen van eerste hulp, calamiteiten, beleid Veiligheid en gezondheid. Op alle locaties heeft er in april een onaangekondigde ontruiming plaatsgevonden. Hoewel de ontruiming conform protocol heeft plaatsgevonden, zijn de volgende aandachtspunten in kaart gebracht:

Locatie EGoli: brandalarm gaat niet af op het schoolplein. Hierdoor zijn wij bij het buitenspelen afhankelijk van een medewerker die een signaal afgeeft.
Locatie Florijn: de meest veilig route moeten wij oversteken. Dit kan de brandweer belemmeren.

Mentor van het kind

Aan elk kind binnen de opvang is een mentor gekoppeld. Deze is vaak één van de groepsmedewerkers. De mentor van het kind is het aanspreekpunt voor ouders als ouder de ontwikkeling van het kind wenst te bespreken. De mentor ziet erop toe dat de ontwikkelingen van het kind zijn geobserveerd en er een aanbod voor het kind is. Op het ouderportaal is het op de kindkaart zichtbaar wie de mentor is van een kind. Op de groep is het aan de hand van foto’s van de mentor en de kinderen zichtbaar wie de mentor is.