Vakantie-, studie- en sluitingsdagen 2018

Vakantie-, studie- en sluitingsdagen 2018

De Blokkenhut hanteert de vakanties voor de scholen in de regio Noord-Holland, zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Indien de school van uw kind hiervan afwijkt, worden de afwijkende dagen door De Blokkenhut beschouwd als studiedagen. De procedure voor opvang op studiedagen dient dan gevolgd te worden.

Vakanties
De vakanties die wij hanteren zijn:
Voorjaarsvakantie – maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018.
Meivakantie – maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei 2018.
Zomervakantie – maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018.
Herfstvakantie – maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018.
Kerstvakantie – maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019.

Kerstvakantie / Sluitingsdagen
Van vrijdag 21 december t/m maandag 31 december 2018 is De Blokkenhut gesloten.
Op woensdag 2 januari 2019 heten wij alle kinderen weer van harte welkom.

Studiedagen De Blokkenhut
De Blokkenhut heeft jaarlijks 3 studiedagen. Deze dagen worden besteed aan scholing voor onze medewerkers. Op de onderstaande data is De Blokkenhut gesloten:
Vrijdag 30 maart 2018
Donderdag 18 oktober 2018
Vrijdag 19 oktober 2018

Nationale feestdagen
Op de volgende feestdagen is de opvang gesloten:
Maandag 2 april 2018 – 2de paasdag
Vrijdag 27 april 2018 – Koningsdag
Donderdag 10 mei 2018 – Hemelvaartsdag
Maandag 21 mei 2018 – 2de Pinksterdag