BSO IJburg

Op 16 januari 2010 opende De Blokkenhut een 2e BSO vestiging aan het Joris Ivensplein te IJburg. Op deze vestiging konden wij eindelijk met het bepalen van onze inrichting een totaalbeeld geven aan ouders over onze organisatie. Onze visie komt hier duidelijk tot zijn recht.

Bij het realiseren van de BSO- vestiging werkten wij nauw samen met Mick Martens van TM2 Architecten en Spring Projecten.

Kindplaatsen
In het register kinderopvang is opgenomen dat wij op basis van het aantal beschikbare m2 dagelijks 40 kinderen mogen opvangen. Om de kwaliteit te bewaken vangen wij bij volledige bezetting dagelijks 30 kinderen op.

Groepen
Binnen deze vestiging zijn de volgende twee stamgroepen:

Groep Aantal kinderen PW-ers
Magische Vierkanten 20 kinderen van 4-12 jaar Vanessa
Stoere Piramides 20 kinderen van 4- 12 jaar Shannon

De Blokkenhut IJburg hanteert een open deuren beleid. Dit wilt zeggen dat de kinderen ingedeeld zijn in een stamgroep, maar bij het bieden van activiteiten terecht komen in een andere ruimte of groepsamenstelling.

Inrichting
Bij de inrichting hebben wij gebruik gemaakt van de kleuren geel, groen, oranje, blauw in een felle variant en wit en zwart. De uitdaging was om deze kleuren zodanig op elkaar af te stemmen dat het toch een rustgevend gevoel uitstraalde. Binnen de vestiging bevindt zich op de stoere piramides een computer-, tv- en een leeshoek. Op de magische vierkanten is er een poppenhoek, een kinderkeuken en een keuken waar het kinderkookcafé wordt gegeven.

Diensten
Op de vestiging IJburg bestaat de buitenschoolse opvang uit naschoolse opvang, vakantie opvang en opvang op studiedagen. De voorschoolse opvang wordt niet aangeboden.

Ophaalgebied
De Blokkenhut haalt kinderen op van de volgende scholen:

  • ABBS Zuiderzee
  • Neptunes
  • Montessori Steigereiland

Bij het ophalen van de kinderen zijn de protocollen- Ophalen en Vervoer van kinderen van toepassing. Vervoersmiddelen die worden gebruikt zijn de bakfiets en de bussen van De Blokkenhut.

Inspectie
Jaarlijks wordt de vestiging bezocht door de Inspectie GGD Amsterdam. De bevindingen worden gerapporteerd in het inspectierapport die gepubliceerd wordt op het landelijk register kinderopvang. Het inspectierapport van de vestiging kunt u inzien in de map ter inzage van ouders of via http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=30702.