KDV Egoli

 

Tarief 2017 Kinderdagverblijf De Blokkenhut

 

(tarieven onder voorbehoud van eventuele drukfouten)
Uurtarief € 7,18
REGULIERE DAGOPVANG (07.00 – 19.00 uur)

Tarieven Tarief per maand Uren per maand
5 dagen per week € 1.816,54 253,00
4 dagen per week € 1.453,23 202,40
3 dagen per week € 1.089,92 151,80
2 dagen per week € 726,62 101,20
1 dag per week € 362,31 50,60

VERKORTE DAGOPVANG (08.30 – 17.30 uur)

Tarieven Tarief per maand Uren per maand
5 dagen per week € 1.362,41 189,75
4 dagen per week € 1.089,92 151,80
3 dagen per week € 817,44 113,85
2 dagen per week € 544,96 75,90
1 dag per week € 272,48 37,95

HALVE DAGOPVANG (07.00 – 13.00 uur of 13.00 – 19.00 uur)

Tarieven Tarief per maand Uren per maand
5 dagen per week € 908,27 126,50
4 dagen per week € 726,62 101,20
3 dagen per week € 544,96 75,90
2 dagen per week € 363,31 50,60
1 dag per week € 181,65 25,30

Bovenstaande tarieven zijn exclusief de gratis dagdelen inzake de Peuterschool.
Peuters met een (risico) op taalachterstand en een indicatie van het Ouder Kind
Centrum kunnen vier dagdelen per week gratis naar de Peuterschool. Peuters
zonder indicatie mogen twee dagdelen per week kosteloos deelnemen.

Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2017 kunt krijgen, maak dan
een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

Advies op maat?
Welk type opvang en welke contractvorm passen het beste bij uw persoonlijke
situatie? Kinderdagverblijf De Blokkenhut helpt u graag bij het maken van de
beste keuze uit ons aanbod.
Bel onze administratie
020 453 02 92